Ներածման - արտածման ջերմության ռեկուպերացիայով ագրեգատ

«Կարկին» ընկերությունը արտադրում է ներածման-արտածման ջերմության ռեկուպերացիայով ագրեգատներ  «ՆԱՌԱ Կարկին» տարբեր արտադրողականության 100մ3/ժամ մինչև 4500 մ3/ժամ։ Կախված հզորությունից արտադրվում են կախովի և հատակին տեղադրվող մոդելներ։

 

Կիրառում

Ներածման-արտածման ջերմության ռեկուպերացիայով ագրեգատները օգտագործվում են գրասենյակներում, տներում, սպորտային և հանդիսությունների դահլիճներում, ռեստորաններում և ճաշարաններում, լողավազաններում և բոլոր այլ տարածքներում որոնք պահանջում են օդափոխություն։     

Տեխնիկական առանձնահատկությունները

Ներածման - արտածման ջերմության ռեկուպերացիայով ագրեգատը իրենից ներկայացնում է լիակազմ օդափոխության ագրեգատ, որն ապահովում  է

  • մաքուր օդի ներհոսքը և կեղտոտ օդի արտամղումը օդամղիչների միջոցով,

  • օդի ֆիլտրումը,

  • ջերմության ռեկուպերացիան  

Ներածման-արտածման ջերմության ռեկուպերացիայով ագրեգատ

Ալյումինե 0.15 մմ թիթեղների շարք, որոնք ապահովում են ռեկուպերատորների ջերմային փոխանակման մակերեսը։

Կաղապար

Կաղապարը պատրաստված է ցինկապատ պողպատից և ջերմա ու ձայնամեկուսացված է։ Արտադրվում է կախովի և հատակին ամրացվող տարբերակներով։

 
Օդազտիչ

Ներմղվող և արտանետվող օդի զտման համար ագրեգատում առկա են երկու պանելային օդազտիչներ  G4 մաքրման մակարդակով։ Օդազտիչները հեշտությամբ հանվում են փոխարինման համար։

 
Օդամղիչ

 

Օգտագործվում են բարձր արդյունավետությամբ օդամղիչներ, որոնք ունեն արագության 2 ռեժիմ։

 

​Ռեկուպերատոր

Ագրեգատում առկա է ալյումինե ռեկուպերատոր, որն ունի ջերմափոխանակման բարձր արդյունավետություն։ Ռեկուպերատորը ունի կոնդենսատի հավաքման և հեռացման համակարգ։ Տարվա ցուրտ եղանակներին ռեկուպերատորի սառցակալման կանխարգելման նպատակով ագրեգատն ունի ակտիվ պաշտպանության համակարգ։

 

Ջերմային տվիչի հրահանգով ժամանակավոր դադարեցվում է ներմուծող օդամղիչի աշխատանքը, տաք արտանետվող օդը տաքացնում է ռեկուպերատորը։ Հետո ներմուծող օդամղիչը միանում է, և ագրեգատը շարունակում է իր աշխատանքը սովորական ռեժիմով։

 

Ռեկուպերատորի շրջանցում

Նախատեսված է մտնող օդի ռեկուպերատորի շրջանցման ճանապարհ օդափոխվող տարածքի սառեցման համար։