Խնայող օդափոխություն  

Ջերմային վերականգնման օդափոխման համակարգը ապահովում է թարմ օդի մատակարարում հարմարավետ ջերմաստիճանով, էապես նվազեցնելով բեռը ջեռուցման կամ հովացման համակարգ վրա:

Կանալային շերտավոր ռեկուպերատոր 

Կանալային շերտավոր ռեկուպերատոր իրենից ներկայացնում է ջերմափոխանակիչ կազմված հատուկ ձևավոր ալյումինե 0.15 մմ թիթեղներից, որոնք ապահովում են ռեկուպերատորի ջերմային փոխանակման մակերեսը։

Շերտավոր ռեկուպերատորը թույլ է տալիս օդափոխություն իրականացնելիս խնայել էներգետիկ ծախսերի մինչև 70%։ Ռեկուպերատորը արտադրվում է պատվիրատուի չափսերով, համատեղելի ցանկացած արտադրողի սարքավորումների և օդատարների հետ։

рекуператор
Ներածման - արտածման ջերմության ռեկուպերացիայով ագրեգատ 

Ներածման - արտածման ջերմության ռեկուպերացիայով ագրեգատը իրենից ներկայացնում է լիակազմ օդափոխության ագրեգատ, որն ապահովում  է

  • մաքուր օդի ներհոսքը և կեղտոտ օդի արտամղումը օդամղիչների միջոցով,

  • օդի ֆիլտրումը,

  • ջերմության ռեկուպերացիան  

Ներածման - արտածման ագրեգատ

Սենյակային ներածման - արտածման ջերմության ռեկուպերացիայով ագրեգատ

Սենյակային ներածման - արտածման ջերմության ռեկուպերացիայով ագրեգատը Ներածման - արտածման ջերմության ռեկուպերացիայով ագրեգատը իրենից ներկայացնում է լիակազմ օդափոխության ագրեգատ, որն ապահովում  է

  • մաքուր օդի ներհոսքը և կեղտոտ օդի արտամղումը օդամղիչների միջոցով,

  • օդի ֆիլտրումը,

  • ջերմության ռեկուպերացիան

  • նախատեսված է առանձին սենյակների, առանձնատների և հասարակական շենքերի առանձին սենյակների համար և չի պահանջում օդատար համակարգի առկայություն։

IMG_20210331_172215s_edited.jpg